Top 10 tư thế quan hệ lâu ra nhất bằng hình ảnh

1. Tư thế úp thẳng

1. Tư thế úp thẳng
1. Tư thế úp thẳng

2. Tư thế úp thìa

2. Tư thế úp thìa
2. Tư thế úp thìa

3. Yêu lâu hơn với tư thế vuông góc

3. Yêu lâu hơn với tư thế vuông góc
3. Yêu lâu hơn với tư thế vuông góc

4. Tư thế ngồi đối mặt

4. Tư thế ngồi đối mặt
4. Tư thế ngồi đối mặt

5. Tư thế nữ cao bồi

5. Tư thế nữ cao bồi
5. Tư thế nữ cao bồi

6. Tư thế chữ X bắt chéo

7. Tư thế vỏ sò

7. Tư thế vỏ sò
7. Tư thế vỏ sò

8. Yêu bền bỉ với tư thế vũ công Ballet

8. Yêu bền bỉ với tư thế vũ công Ballet
8. Yêu bền bỉ với tư thế vũ công Ballet

9. Tư thế G-Whiz

9. Tư thế G-Whiz
9. Tư thế G-Whiz

10. Quan hệ lâu ra với tư thế đứng gập

10. Quan hệ lâu ra với tư thế đứng gập
10. Quan hệ lâu ra với tư thế đứng gập

Nguồn tham khảo: https://www.thuocdantoc.org/tu-the-quan-he-lau-ra.html

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *