Sìn Sú bột 1 gam hỗ trợ tốt Xuất Tinh Sớm

300.000VND

Cao sìn sú dạng bột vàng, dùng để pha loãng với nước, thoa lên đầu khấc D.V, giúp kéo dài thời gian quan hệ từ 30-60 phút